Nhà thông minh (smarthome)

Nhà thông minh (smarthome) Chung về nhà thông minh: Hiện nay nhà ở thông minh đang dần phổ biến trong xã hội. Độ thông minh của ngôi nhà phụ thuộc mức độ đầu tư của gia chủ. Thông thường hiện nay mức độ thông minh thể hiện ở hai nội dung: – Nó là hệ