Maverick là gì? Bí mật phong cách thiết kế nội thất Maverick

Maverick có những ý tưởng thiết kế tuyệt vời và phá vỡ mọi nguyên tắc truyền thống. Phong cách Maverick thực sự là một khái niệm tuyệt vời cho những người không sợ thực hiện “thí nghiệm” bất chấp các nguyên tắc truyền thống. Mọi khía cạnh của thiết kế đều thể hiện tính sáng