Bố trí thép trong bê tông

Bố trí thép trong bê tông Như trình bày trong phần chung về Bê tông cốt thép, sự “phân công công việc” trong khối Bê tông cốt thép cho thép là nó phải chịu lực kéo, bê tông chịu lực nén. Do vậy thép trong bê tông cần được bố trí đúng các vị trí

Bảo dưỡng bê tông

Bảo dưỡng bê tông Bảo dưỡng bê tông sau khi đổ cho đến ngày bê tông đủ tuổi là công tác rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bê tông, chất lượng kết cấu. Bảo dưỡng Bê tông được quy định tại TCVN 8828:2011 với các nội dung chính như sau: Giai

Bê tông cốt thép là gì?

Bê tông cốt thép là gì? 1. Bê tông cốt thép đã quá phổ biến trong xây dựng nhà ở, hiểu đúng và đơn giản nhất thì Bê tông cốt thép là bê tông có cốt thép bên trong. Nhưng bê tông là gì, cốt thép là gì, tại sao bê tông đi kèm cốt