Bê tông cốt thép là gì?

Bê tông cốt thép là gì? 1. Bê tông cốt thép đã quá phổ biến trong xây dựng nhà ở, hiểu đúng và đơn giản nhất thì Bê tông cốt thép là bê tông có cốt thép bên trong. Nhưng bê tông là gì, cốt thép là gì, tại sao bê tông đi kèm cốt