Ốp tường; lát gạch sàn

Ốp tường; lát gạch sàn Ốp gạch tường: Ốp tường là việc dùng gạch ốp lên bề mặt tường thẳng đứng để trang trí. Ốp tường thường sử dụng để ốp khu vệ sinh, khu bếp, các khu tường ẩm ướt, trang trí bề mặt,… Lát / lót gạch sàn: Là việc lát bề mặt