Chống thấm khi xây mới

Chống thấm khi xây mới 1. Tác hại của thấm nước Một ngôi nhà bị thấm nước sẽ dần dần làm suy giảm chất lượng các kết cấu mà nó thấm nước qua. Nó cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ công trình và ảnh hưởng cả đến sinh hoạt khi thấm nặng, nước