CẢI TẠO SPA

CẢI TẠO SPA Các cơ sở Spa, thẩm mỹ viện, hay các đơn vị làm đẹp khi tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình như mở địa điểm mới để hoạt động dịch vụ chăm sóc sắc đẹp hay các chi nhánh mở rộng hơn thì công việc cần thiết đó là thiết