Khái toán kinh phí

Khái toán kinh phí Chi phí trong giai đoạn này là khái toán, cách thức đơn giản nhất (tuy nhiên sai số nhiều) là sẽ lấy diện tích tổng các sàn xây dựng nhân với đơn giá xây dựng của loại nhà tương ứng (nhà phố, nhà vườn song lập, biệt thự,….). Đơn giá này