Chuẩn bị mặt bằng thi công

Chuẩn bị mặt bằng thi công Một công đoạn rất quan trọng trước khi tiến hành xây dựng đó là chuẩn bị mặt bằng thi công. Khi phá dỡ nhà và công trình cũ cần kiểm tra đảm bảo các đồ dùng còn sử dụng được được cất kỹ. Nên làm hợp đồng phá dỡ