Chống thấm nhà cũ

Chống thấm nhà cũ Chống thấm nhà đang sử dụng là công việc khó về kỹ thuật, khó về tổ chức thi công và tốn kém đồng thời gây bất tiện cho gia chủ. Tuy nhiên trong thực tế nhiều ngôi nhà không được đầu tư nghiêm túc cho chống thấm từ khi xây dựng