Chọn lựa các nhà thầu

Chọn lựa các nhà thầu Lựa chọn được đơn vị tốt để giúp Quý chủ nhà XD ngôi nhà là việc quan trọng, mong muốn của mọi quý chủ nhà. Theo quan niệm trước kia việc phân ra nhà thầu xây dựng, nhà thầu thiết bị và các đơn vị tư vấn ví dụ tư