Tại sao khi xây nhà phải lập dự toán chi phí xây dựng ?

Tại sao khi xây nhà phải lập dự toán chi phí xây dựng ? Ngôi nhà là một tài sản giá trị lớn nên việc xây dựng ngôi nhà cần phải có một kế hoạch chi tiết để thực hiện và việc lập Dự toán chi phí xây dựng là bước rất quan trọng, chủ nhà không