Hồ sơ xin phép xây dựng

Hồ sơ xin phép xây dựng Theo quy định hiện hành, để được phép xây dựng, phải đảm bảo đủ các điều kiện: – Khu đất phải được công nhận về mặt pháp lý (GCNQSD đất hoặc GCNQSD đất và QSH tài sản gắn liền đất do cơ quan nhà nước  có thẩm quyền cấp)