Các hình thức giao khoán

Các hình thức giao khoán Việc làm nhà ở gia đình thường trải qua một giai đoạn dài từ khâu bàn bạc nội bộ gia đình, thuê thiết kế đến thi công công trình. Phần thiết kế thì cơ bản là riêng rẽ, và quý chủ nhà cũng nên tách riêng nếu đó là một