Các hệ thống điện nhẹ

Các hệ thống điện nhẹ Khái niệm điện nhẹ  (extra low voltage system) gồm các hệ thống điện dưới 60V DC (điện một chiều). Các hệ thống điện nhẹ trong ngôi nhà ở gia đình gồm: – Hệ thống điện thoại: Điện thoại cố định, tổng đài điện thoại,… – Hệ thống truyền hình cáp: