Các cách tốt nhất để thiết kế ánh sáng bên ngoài ngôi nhà của bạn

Các cách tốt nhất để thiết kế ánh sáng bên ngoài ngôi nhà của bạn

Chúng ta hãy khám phá các cách tốt nhất để thiết kế ánh sáng bên ngoài ngôi nhà của bạn như sau nhé.

1. Thiết kế ánh sáng cho lối đi

 

HệThiet-ke-anh-sang-ngoai-nha-1

 

2. Sử dụng đèn cho những bậc thang

 

 

Thiet-ke-anh-sang-ngoai-nha-2

 

Để thực hiện điều đó, cần một dải ánh đèn LED hướng thằng xuống các bậc thềm

 

Thiet-ke-anh-sang-ngoai-nha-3

 

 

3. Sử dụng đèn lồng

 

 

Thiet-ke-anh-sang-ngoai-nha-4

 

4. Đèn dây treo

 

Thiet-ke-anh-sang-ngoai-nha-5

 

5. Đèn pha

 

Thiet-ke-anh-sang-ngoai-nha-6

 

6. Hướng ánh sáng xuống dưới