Báo giá thiết kế nhà đẹp

Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Tân Hoàng Phát là Công ty tư vấn thiết kế & Xây dựng được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ , nhằm đóng góp cho đất nước những công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở, đường dây và trạm điện, giao thông thuỷ lợi..vv. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng báo giá thiết kế nhà đẹp tại Hà Nôi sau đây:

Báo giá thiết kế nhà đẹp ở Hà Nội năm 2022: Thiết kế Nhà Phố

Loại công trình Diện tích Đơn giá Ghi chú Thiết kế gồm
Nhà phố hiện đại 200 – 300 (m2) 150.000 đ/m2 Chưa có3D 

Nội thất

Thiết Kế Ngoại Thất 3DThiết Kế Kiến Trúc 

Thiết Kế Kết cấu

Thiết Kế điện nước

Khái toán tổng mức đầu tư

301 – 400 (m2) 140.000 đ/m2
401 – 1000 (m2) 130.000 đ/m2
Chú ý: Nhà phố 2 mặt tiền cộng thêm 10.000 đ/m2
200 – 300 (m2) 180.000 đ/m2 Đã có3D 

Nội thất

Thiết Kế Ngoại Thất 3DThiết Kế 3D Nội Thất 

Thiết Kế Kiến Trúc

Thiết Kế Kết cấu

Thiết Kế điện nước

Khái toán tổng mức đầu tư

301 – 400 (m2) 170.000 đ/m2
401 – 1000 (m2) 160.000 đ/m2
Đơn giá nhà phố tân cổ điển Cộng thêm 10.000 đ/m2
Đơn giá nhà phố cổ điển Cộng thêm 20.000 đ/m2
Nhóm Đơn Giá Thiết Kế Bao Gồm
– Nhà đã xây thô nhờ thiết kế chi tiết thiết kế nội thất. 

– Nhà sữa chửa lại nhờ thiết kế chi tiết nội thất lại.

Thiết kế nội thất riêng

140.000 -170.000 đồng/m2 Thiết kế 3D nội thấtThiết Kế Kiến Trúc 

Hồ sơ thiết kế điện nước

Spec vật liệu

Khái toán tổng mức đầu tư

Báo giá thiết kế nhà đẹp ở Hà Nội năm 2022: Thiết kế biệt thự

 

Loại công trình Diện tích Đơn giá Chi chú Thiết kế gồm
Biệt thự hiện đạiBiệt thự vườn 

Biệt thự Phố

Biệt thự mini

300 – 400 (m2) 160.000 đ/m2 Chưa có3D 

Nội thất

Thiết Kế Ngoại Thất 3DThiết Kế Kiến Trúc 

Thiết Kế Kết cấu

Thiết Kế điện nước

Khái toán tổng mức đầu tư

401 – 1000 (m2) 150.000 đ/m2
300 – 400 (m2) 200.000 đ/m2 Đã có 

3D

Nội thất

Thiết Kế Ngoại Thất 3DThiết Kế 3D Nội Thất 

Thiết Kế Kiến Trúc

Thiết Kế Kết cấu

Thiết Kế điện nước

Khái toán tổng mức đầu tư

401 – 1000 (m2) 190.000 đ/m2
Đơn giá biệt thự tân cổ điển Cộng thêm 10.000 đ/m2
Đơn giá biệt thự cổ điển Cộng thêm 20.000 đ/m2
Nhóm Đơn Giá Thiết Kế Bao Gồm
– Nhà đã xây thô nhờ thiết kế chi tiết thiết kế nội thất.
– Nhà sữa chửa lại nhờ thiết kế chi tiết nội thất lại.

Thiết kế nội thất riêng

150.000 -180.000 đồng/m2 Thiết kế 3D nội thất Thiết Kế Kiến Trúc 

Hồ sơ thiết kế điện nước

Spec vật liệu

Khái toán tổng mức đầu tư

Rate this post

Báo giá thiết kế nhà đẹp - CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG PHÁT